Sascha

Sascha

Soms wordt er misbruik gemaakt van organisaties als de onze. Zo ook bij poes Sasha. Deze bange poes werd bij ons gebracht om gesteriliseerd te worden. Ze leefde buiten bij mensen en had een nestje gehad. Ze mocht gewoon weer terug maar men wilde er voor zorgen dat er niet opnieuw kittens werden geboren. De afspraak was dat ze een paar dagen bij ons zou blijven en daarna weer opgehaald werd. Helaas…. toen we na een aantal dagen nog niks hadden gehoord en contact op wilden nemen bleken de gegevens van haar eigenaar niet te kloppen. Sascha was bewust bij ons achter gelaten…

Sascha is een mooie grote poes en woont in verblijf 9 en doet het hier prima. Ze is erg sociaal naar soortgenoten en past zich prima aan. Naar de verzorgers toe blijft ze voorzichtig. Ze laat zich soms voorzichtig aaien wanneer ze je goed kent.

Een van de manieren om onze stichting en haar bewoners te ondersteunen is door een bewoner op afstand te adopteren. De bewoner blijft bij ons wonen maar u krijgt wel een adoptiecertificaat. Daarnaast ontvangt u jaarlijks ook een aantal updates van de bewoner die u heeft geadopteerd.