Werkwijze

Stichting Kat in Nood is een landelijk werkende organisatie die zich inzet voor het welzijn van katten. Wij bieden onderdak aan ruim 225 katten die moeilijk- tot niet herplaatsbaar zijn. Daarnaast zetten wij ons in om het kattenoverschot in Nederland terug te dringen.

Stichting Kat in Nood is een moderne en professionele organisatie. De stichting is grotendeels afhankelijk van tientallen vrijwilligers. Mensen met verschillende achtergronden vinden bij ons een plek om nuttig bezig te zijn. Ook werken er drie gediplomeerde werknemers en kunnen we beschikken over een vaste dierenarts. Daarnaast zijn wij een SBB erkend stagebedrijf, waarin leerlingen met alle facetten van onze organisatie in aanraking komen. Van het bestuur tot de vrijwilligers, iedereen zet zich naar eigen vermogen in om kansarme katten te helpen.

Stichting Kat in Nood is een particuliere organisatie en ontvangt geen subsidies. De inkomsten van de stichting bestaan voornamelijk uit donaties, giften, legaten en erfenissen. Tevens kennen wij een adoptiefonds waarbij men één of meerdere katten voor een bepaald bedrag per maand kan ‘adopteren’. Daarnaast zijn er inkomsten door plaatsingen, een pensiongedeelte en ons dierenartswerk.

Kat in Nood is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarnaast in bezit van het Keurmerk Goed Besteed en erkend SBB erkend leerbedrijf.

Contact

Stichting Kat in Nood
Sannige Wyk 5
9222 LE Drachtstercompagnie

(0512) 300664
Help ons helpen

Help ons helpen


Donateur worden U kunt de stichting steunen door donateur te worden. Dit kost minimaal 25,- euro per jaar. Voor dit bedrag krijgt u twee keer per jaar het 'Zwervertje' thuisgestuurd. Met dit in...

Lees meer
Opnamebeleid

Opnamebeleid


Stichting Kat in Nood is één van de weinige opvangen in Nederland die opvang biedt aan moeilijk tot niet-plaatsbare katten afkomstig uit andere asielen en van particulieren. In principe is onze stich...

Lees meer