Opnamebeleid

Stichting Kat in Nood is één van de weinige opvangen in Nederland die opvang biedt aan moeilijk tot niet-plaatsbare katten afkomstig uit andere asielen en van particulieren. In principe is onze stichting bedoeld voor katten die nergens anders terecht kunnen. Het gaat hierbij meestal om oude katten, katten met een ziekte of met gedragsproblemen. Onze huisvesting en manier van werken spreekt dan ook veel mensen aan waardoor wij nog altijd dagelijks vele verzoeken tot opname krijgen. Negen van de tien binnengekomen katten blijft inderdaad bij ons wonen, waardoor wij heel langzaam doorstromen. Er komt een plekje vrij als een kat overlijdt of toch nog herplaatst wordt. De gemiddelde wachttijd is daardoor helaas vijf tot acht maanden. Hieronder vindt u onze opname-eisen en tarieven.

Opname van particulieren:

Voor katten afkomstig van particulieren vragen wij een maandelijkse verzorgingsbijdrage. Wij spreken dan ook niet zozeer van afstand, maar van het overnemen van de zorg voor de kat. Als een kat bij ons komt dient deze recent (minimaal 4 weken voor komst) geënt te zijn en heeft de eigenaar nog een bezoek aan een dierenarts gebracht voor een gezondheidsverklaring. Met name de oren en het gebit moeten vooraf worden nagekeken. Een kat moet gesteriliseerd of gecastreerd zijn. De maandelijkse bijdrage hangt vervolgens af van de leeftijd van een kat. U zult begrijpen dat een kat van veertien jaar eerder tegen medische problemen aan gaat lopen dan een kat van vier jaar oud.

  • 0 jaar tot 7 jaar = 30,- euro verzorgingsbijdrage per maand
  • 7  jaar tot 12 jaar = 40,- euro verzorgingsbijdrage per maand
  • 12 jaar en ouder = 50,- euro verzorgingsbijdrage per maand


De hoogte van deze bijdrage is gebaseerd op de hoeveelheden voeding en kattenbakvulling die de kat gebruikt en aan eventuele dierenartsbezoeken. Een opvang als de onze draaiende zien te houden is kostbaar. Denkt u alleen al aan de energierekening, de schoonmaakmiddelen, verzekeringen en de afvalverwerking.

 Als een kat vervolgens bij ons komt is hij/zij verzekerd van een goede en liefdevolle verzorging. Uiteraard doen wij ons best de kat te herplaatsen, maar als dit niet lukt, blijft de kat tot aan zijn/haar dood bij ons wonen. Als de eigenaar dit op prijs stelt, houden wij ook contact over hoe het met de kat gaat.

Het is vaak moeilijk om deze opname-eisen voor te moeten leggen aangezien de meeste verhalen ons erg raken. Doen wij dit echter niet dan kunnen wij niet blijven bestaan en zijn er uiteindelijk nog veel meer katten echt 'in nood'. Als men akkoord gaat met ons beleid dan zetten we de kat op de wachtlijst. Het is vanaf dat moment aan de eigenaar/het asiel zelf om één keer in de drie a vier weken te mailen hoe 'de stand van zaken' is. Wij hebben het doorlopend vreselijk druk waardoor het ons niet lukt om zelf contact op te nemen als er een plaatsje vrij is. Alleen de particulieren/asielen die regelmatig van zich laten horen schuiven door op onze lijst. Feit is wel dat onze (trouwe) donateurs voorrang hebben op niet-donateurs.

Helaas krijgen wij erg veel vraag voor opname van jonge 'makkelijke' katten. Wij begrijpen best dat onze werkwijze mensen aanspreekt en men van oudsher negatief tegenover het asiel staat. Toch hebben er de laatste jaren veel positieve veranderingen plaatsgevonden bij de Nederlandse dierenasielen. Er wordt verantwoord gewerkt, katten worden gesteriliseerd/gecastreerd, ingeënt en gechipt, iets waar ook wij grote voorstander van zijn. De algemene houding rondom het euthanasiebeleid is ook erg veranderd. De meeste asielen laten een dier niet na een paar weken inslapen, als daar geen goede reden voor is. Redenen hiervoor kunnen zijn: gedragsproblemen, ouderdom en/of ziekte. Juist voor deze katten is onze stichting. Wij hopen daarom dat mensen met een jonge gezonde kat die bijvoorbeeld weg moet wegens allergie, ook eens in het plaatselijke asiel gaan kijken. Informeer naar het beleid en als het niet bevalt, ga dan ergens anders kijken. Zo blijft bij ons meer plaats vrij voor echt niet plaatsbare katten.

Opname van asielen

Ook asielen benaderen ons met grote regelmaat over hun niet-herplaatsbare katten. Deze dieren zijn van harte welkom, maar ook voor hun geldt de wachtlijst. Voor de opname van een asielkat vragen wij tevens een bijdrage. Meestal betreft het dieren die inderdaad voor de rest van hun leven bij ons blijven wonen. De bijdrage is om de eerste maanden van zorg op te kunnen vangen.

Als een asielkat recent geënt, gechipt en reeds geneutraliseerd is, vragen wij een eenmalige bijdrage van 150,- euro. Zijn de ingrepen nog niet gedaan zal hier een extra bijdrage voor gerekend worden.

Als men akkoord gaat met ons beleid, dan zetten we de kat op de wachtlijst. Het is vanaf dat moment aan de het asiel zelf om één keer in de drie a vier weken te mailen hoe 'de stand van zaken' is. Wij hebben het doorlopend vreselijk druk waardoor het ons niet lukt om zelf contact op te nemen als er een plaatsje vrij is. Alleen de asielen die regelmatig van zich laten horen, schuiven door op onze lijst.

Contact

Stichting Kat in Nood
Sannige Wyk 5
9222 LE Drachtstercompagnie

(0512) 300664
Help ons helpen

Help ons helpen


Donateur worden U kunt de stichting steunen door donateur te worden. Dit kost minimaal 25,- euro per jaar. Voor dit bedrag krijgt u twee keer per jaar het 'Zwervertje' thuisgestuurd. Met dit in...

Lees meer
Opnamebeleid

Opnamebeleid


Stichting Kat in Nood is één van de weinige opvangen in Nederland die opvang biedt aan moeilijk tot niet-plaatsbare katten afkomstig uit andere asielen en van particulieren. In principe is onze stich...

Lees meer